Granskning av fartygsapotek

Enligt lagen om fartygsapotek och SHM:s förordning om fartygsapotek behöver alla fartyg som är registrerade under finländsk flagg ett fartygssapotek för att säkerställa att fartygspersonalen har tillgång till första hjälpen-utrustning och sjukvård ombord. Fartygen kategoriseras i fyra fartygsklasser (A-D), som bestämmer fartygsapotekets omfattning. Fartygsapotek som tillhör klasserna A, B och C ska granskas minst en gång per år medan fartygsapotek som tillhör klass D ska granskas minst vart tredje år. Kontrollistan som fartyget får i samband med granskningen är ett officiellt dokument som ska uppvisas vid besiktning av fartyget.

Pargas Apotek utför granskningar av samtliga fartygsapoteksklasser. Granskningen utförs av en provisor på apoteket. Mindre fartygsapotek (klass D) kan tas till apoteket för granskning. Vi är redo att utföra granskningar med kort varsel och strävar efter att vara flexibla enligt kundens tidtabell. Kontakta apoteket för mera information.

Prislista för 2022:

Reseersättningen på 1,36 €/km för restiden från apoteket till fartyget debiteras enligt besiktningsavgiften.

Fartygsapoteksbesiktning (Provisor) 55€/h avrundas uppåt till närmaste halvtimme

Minsta avgift per fartygsklass:

  • Fartygsklass A och B  3 h
  • Fartygsklass C  2,5 h
  • Fartygsklass D  1 h

Alla priser ovan är exklusive moms (moms 0%). När det gäller utbytbara läkemedel görs valet på basis av pris och varaktighet för beredningen i kundens intresse.